พิกัด gps 17.110974 , 100.866786 Link ไปยัง Goggle Map


View Larger Map